Målgruppen

Kvinnor som har svenska som andra språk samt har svaga kunskaper i såväl svenska språket som i distansutbildning och sökning över nätet.
I projektet kom deltagarna från Resurspoolen, en verksamhet riktad till långtidsarbetslösa.
Deltagandet var frivilligt och fyra kvinnor tackade ja, till att vara med.
Deras berättelse hittar ni under fliken Deltagare berättar.