Syfte

Syftet är att tillsammans med deltagaren skapa en personlig app där utvalda hemsidor samlas som kan förenkla deltagarens vardag i det svenska samhället samt stärka och utveckla svenska språket via hemsidor som innehåller studiematerial och anpassade övningar.
Deltagaren ska förstå nyttan och fördelarna med innehållet och utformningen av appen. Den ska vara personlig och  bygga på deltagarens egna behov. Vår för hoppning var att även de skulle ha nytta av appen privat. Vilket innebär att det måste vara enkelt.