Målet

Genom interaktivt lärande utveckla en lärplattform som möjliggör för målgruppen att utvecklas i språket samt öka kunskapen om samhället för ett mer aktivt samhällsdeltagande.

Efter det att deltagarna hade fått använda Symbaloo själva utan handledning, genomförde vi ett avslutande samtal.
De berättade att de fortfarande använde sig av Symbaloo. Fröken C tog ofta hjälp av Symbaloo när hon hamnade i en svår situation som hon hade svårt att förstå sig på, speciellt för att översätta svåra ord. Hon använde det även för att göra vardagslivet enklare. Deltagarna gillade även introduktion till Symbaloo. De tyckte att de lärde sig mycket och började även använda Symbaloo på olika plattformer, vilket var målet.

De upplevde att det var enkelt att installera programmet och ”syncen” fungerade utmärkt. I början tyckte inte att Symbaloo var så lätt och det tog ett litet tag att bli van. Efter hand som man började lära sig mer och mer, så blev det mycket användbart. Efter hand har de kommit på fler användningsområden, att kolla nyheter eller att chatta med sina barn, eller om man inte förstår en sak på facebook så kan man översätta.

Andra synpunkter som framkom, tycker väldigt mycket om att det är så “städat” då man har allt på samma ställe. Fröken C nämner att det känns som att hon klarar mer med hjälp av Symbaloo.

Fröken B var den deltagare som tyckte sämst om programmet, hon kände sig inte så motiverad av ny teknik.