Projektdagbok

 

PROJEKTDAGBOK

Januari

Januari månad har inneburit ett intensivt ”projektriggande” tillsammans med våra projektpartners Landskrona bibliotek och IM-Individuell Människohjälp. En efter en har pusselbitarna fallit på plats. Ett positivt och kreativt samarbetsklimat bidrar till att fler och fler vill vara med – vi är nu upp i 12 medarbetare från våra tre partners som på något sätt har en roll i projektet. Att klargöra roller och arbetsuppgifter i projektet har upptagit en hel del tid.

20130211_1108478 datorer/laptops har kommit på plats i biblioteket. Efter ett antal turer fick biblioteket installerat en ny trådlös uppkoppling som går på ett nät utanför kommunens gemensamma. Detta krävdes för att inte våra projektdeltagare vid varje tillfälle skulle logga in med nytt unikt lösen. ”Kanon” och bord har införskaffats och biblioteket kan lätt möbleras om till kursverksamheten och datastuga.

Våra IT-guider – som inte längre får kallas detta eftersom vi då gör intrång på ett skyddat varumärke – har vi döpt om till dataguider. Genom Individuell Människohjälp är fem unga tjejer rekryterade och har vid två tillfällen fått en introduktion i sin nya roll. Fem fantastiska tjejer i 15-årsåldern som förutom att hjälpa till med själva datakurserna även med sin flerspråkighet – bosniska, albanska, arabiska – kommer fungera som språkstödjare och ambassadörer för projektet. Till hösten hoppas vi att ska de genomföra egna kurser. Vi genomförde även i januari en fokusgrupp med tjejerna i syfte att fånga upp deras kunskaper och insikter om målgruppens behov, kunskapsnivå och hur vi kan nå fram till målgruppen.

Vi har under hela månaden haft lärarledda kurstillfällen 2 ggr/vecka samt haft vår datastuga öppen enligt planering 3 dagar/vecka. Vid kurstillfällena har i genomsnitt två deltagare varit närvarande. De kursdeltagare vi har ger oss en positiv feedback vilket stärker oss i att vi har ett bra koncept. Någon av de deltagare vi har, har haft en baskunskap i datoranvändning. Vi försöker ändå tillgodose deras behov av djupare kunskaper eftersom vi inte vill tappa någon deltagare och att vi har tillgängliga resurser som kommer till nytta.

Den öppna datastugan är bemannad tre dagar/v och har börjat få sina första besökare. Under månaden kan vi räkna till ett 15-tal unika besök under månaden. Vår första man har också hittat till datastugan! Han önskade få hjälp att arbeta med en PC vilket han aldrig gjort.

Mars

Vi har erfarit att vi behöver satsa mycket mer tid än vi trodde för mer aktiv och personlig uppsökande verksamhet i syfte att nå ut till vår målgrupp. Det har även visat sig att presumtiva kursdeltagare behöver tid för att motiveras till att ”komma över tröskeln” till projektet.  Här kan det även handla om kulturella skillnader där vi har exempel på deltagare som måste få familjens tillåtelse ( i ett ex äldste sonen som inte tillät att modern deltog) för att få besöka projektet.

April

Vi har tyvärr mottagit besked om att biblioteket skall stängas i april och att vi inte kan fortsätta med DigIT samt Gilla svenska på nätet i dessa lokaler. Projektet kommer att kunna bedriva sin kursverksamhet till mitten av maj i befintliga lokaler. Vår gemensamma ambition Folkuniveristetet-Biblioteket-IM är att vi ska fortsätta arbeta med projektet i bibliotekets kommande och nya lokaler. Dessvärre är det inte klart var och när dessa kommer finnas till förfogande – troligtvis blir detta inte klart förrän till höst/september. Vi jobbar för närvarande med olika alternativ för att projektet inte ska tappa fart under de sommarmånader som vi blir ”husvilla”.

Vår stora utmaning i Gilla svenska på nätet är att nå ut till målgruppen. Det krävs en intensiv och hela tiden aktiv personlig och uppsökande verksamhet – vilket vi inte var riktigt beredda på. Vi kommer under den närmaste månaden att intensifiera vår uppsökande verksamhet, bl a till föreningar som är aktiva i området. Möte med ABF, föreningen Landskrona Väl samt Frienly-gruppen är inplanerat för att diskutera hur vi kan samverka kring insatsNorrestader i området samt även hitta gemensamma strategier för dialog med kommunen.

Maj

Efter många turer, så har vi fattat beslutet att fortsätta projektet i Halmstad.

Vi kommer fortsätta dialogen med Folkuniversitets Resurspool (verksamhet för deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin ) för att se om vi kan få hjälp genom deras resurser till en utökad deltagarrekrytering.

Nya handledare måste rekryteras och vi hoppas på att få till ett samarbete med Aspero.

Var och hur ska vi presentera projektet. Långa och ganska många samtal med webbansvarig och Distriktchef. Vi är överens om att bygga om det kring en hemsida är mycket bra sätt att synliggöra och sprida projekt men hur ska vi göra?

Vilken plattform, vad ska den innehålla, vem ska bygga, var ska den finnas förutom på Folkbildningsnätet, många frågor att ta tag i.

Juni

Efter att tillsammans med projektgruppen diskuterat fördelar och nackdelar med laptops, läsplattor, smartphones, chromebook, har vi fattat beslutet att fortsätta projektet med chromebooks. Som vi ser det, behöver våra deltagare tangentbordet men funktionerna ska vara lika läsplattor/smartphones. Då tror vi att detta skulle vara ett bra alternativ. Det ska bli spännande att se vilka möjligheter det kommer att ge oss. Sex stycken är beställda och nu börjar jobbet med att vi ska kunna använda och förstå hur de fungerar.

Återigen börjar arbetet med att hitta deltagare som är intresserade att efter sommaren deltaga i projektet. Eftersom tiden börjar bli knapp, så kommer förfrågan först gå till deltagare som redan finns i huset i andra projekt. De kommer att bli erbjudna, att när de är tillbaka efter sommaren, först en grundkurs i Internethantering (digidel) samt parallellt fortsätta med de traditionell undervisning i svenska och sedan börja bygga sin egen App.

Juli

Fler intressenter har visat intresse för projektet. Kulturförvaltningen i Helsingborg vill gärna på börja ett samarbete. Kul! Vi lämnar in projektansökan och hoppas på ett positivt svar.

Augusti

Alla är tillbaka och är taggade för att ro projektet i land. Två nya handledare från Aspero, kommer att träffa vår lilla pilotgrupp, bestående av fyra entusiastiska damer.

September

Oj, det tar mycket mer tid än vad vi trott och tänkt. Nivån på datakunskapen och framför allt hur internet med dess möjligheter fungerar är låg, väldigt låg. Här finns ett enormt behov att fylla. Vi får ta det från början, väldigt basic.

Tyvärr har vi nog förträngt att även måste redovisa vårt projekt genom en hemsida. Så nu börjar arbetet med att försöka bygga upp en hemsida som innehåller alla de delar som vi tycker är viktiga.

Tänk att det kan vara så svårt att bara välja passande layout. Sedan är det bra om alla inloggningar funkar.

Oktober

Ny projektplan. Prövar internetbaserat baserat projektverktyg, Droptask. Nyttigt att se på olika verktyg, sedan är det ju inte fel om de är gratis.

Webbansvarig sjuk, mindre katastrof. Nu blir det tajt om tid.

Våra nya dataguider, har nu träffat vår lilla grupp. Direkt såg de att det finns ett stort behov att förstå och ”bygga eget”. Andra träffen, frågeformuläret klart.

November

Hemsidan börjar ta form. Ibland vill den inte det vi vill, skam den som ger sig. Tiden börjar bli knappt om tid. Vi saknar fortfarande deltagarnas berättelse. Skulle vara väldigt kul att få filma deras berättelse.

Jagar handledarna,  var finns dem första ”Symbaloo”? Vet att några deltagarna har fått hjälp med att ladda ner Synonymappar till sina mobiler.

Återkoppling av Ola. Finns en del fält på hemsidan som ska bort, frågan är hur? Copyright symbolen är omöjlig att få bort! Blir lite kvällsjobb, det ska gå!

Projektledarmöte i Stockholm. Vilken kick! Intressanta projekt och många tips och idéer om hur vi ska kunna arbeta vidare.

December

Vart tar alla dagar vägen!  Inget svar från våra Handledare! Måndagen den 9/12 ska vi helst vara klara, det känns mycket tveksamt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har under hela perioden kontinuerligt haft lärarledda kurstillfällen 2 ggr/vecka samt även haft vår datastuga öppen. Deltagare vid kurstillfällena har i varierat från 1 till 4. Till den öppna datastugan har besöksfrekvensen också varierat mellan 2 till 4 personer/dag. Datastugan har kunnat erbjuda sina besökare en mycket god vägledning och utbildning – egentligen motsvarande den utbildning som vi ger våra kvinnliga kursdeltagare. Vi får positiv feedback från de deltagare som kommit till oss. När jag bad en deltagare att hjälpa oss att sprida information om projektet  i sitt nätverk så svarade hon:

-        Nej , det vill jag egentligen inte – för det innebär ju att jag inte får den fantastiska handledningen som jag fått hittills. Då blir vi ju fler som konkurrerar om Anki (handledaren)………och skrattade.