Projektbeskrivning

Gilla svenska två damerFolkuniversitetet vill utveckla en lärform som möjliggör för daglediga/föräldralediga/arbetslösa kvinnor av utländsk härkomst i att dels utveckla sig i det svenska språket dels öka sina kunskaper om samhället för ett mer aktivt samhällsdeltagande.

Vill vi i nära samarbete med målgruppen utveckla metoder som gör det möjligt att i flexibla former fortsätta sitt lärande i svenska och om samhället. Grundläggande utbildningar i data och Internet erbjuds genom Digidel och kommer utgöra en sluss in till det vidare och flexibla lärandet som utvecklas i det tänkta metodprojektet.

I samarbete med närbiblioteket, ställs bibliotekets lokaler till förfogande och kan disponeras på tider både under och utanför bibliotekets ordinarie öppettider.

Biblioteket ska kunna fungera som en mötesplats även för andra aktiviteter än specifikt data-anknutna såsom ex språkcafé, andra kurser/cirklar, gästföreläsare samt andra evenemang som utvecklas ur projektet. Projektet ska verka nätverkande för att vara ett alternativ mötesplats där kvinnorna även kan hitta nya sammanhang för samvaro med andra. Genom ett brett samarbete med andra föreningar och samhällsaktörer i området vill vi öppna upp fler dörrar för målgruppen som möjliggör ett ökat samhällsdeltagande.

Vi kommer att använda studiecirkelns pedagogik med ett stor mått av deltagarinflytande och mindre gruppen. På detta sätt underlättas att anpassa kursinnehåll till de enskilda deltagarnas behov och önskemål.

Arbetssättet ska vara prövande och experimenterande.

Då vi räknar med att flera ur målgruppen har svaga kunskaper i såväl svenska språket som kunskaper om distansutbildning över nätet krävs att vi erbjuder en lärsituation som möjliggör att man ”kommer över tröskeln”

Vi tror även att (om det visar sig att det webbaserade studiematerial som finns att tillgå idag) kan utvecklas och kompletteras – utifrån de erfarenheter som deltagarna gör. Önskvärt är att för denna specifika målgrupp utveckla ett anpassat studiematerial och att resurser för detta avsätts (Folkuniversitetet kan i samarbete med eget förlag utveckla detta).

Projektbeskrivning pdf